Kredyt hipoteczny

Published by:

kredyt-na-domKredyt hipoteczny jest długoterminowym kredytem udzielanym przez bank, którego zabezpieczeniem staje się hipotek. Kredyt hipoteczny udzielany jest na budowę lub kupno nieruchomości.

Kredyt tego typu dzielony jest na: Continue reading

Kredyt gotówkowy

Published by:

kredyt-gotowkowyKredyt gotówkowy (inaczej pożyczka pieniężna) może zostać przyznany na dowolny cel kredytobiorcy. Aby otrzymać żądaną kwotę kredytu obliczana jest przez bank zdolność kredytowa kredytobiorcy, na podstawie zarobków, zobowiązań oraz sytuacji ekonomicznej w której obecnie się znajduje. Łatwość przyznania tego typu kredytu skutkuje wyższym oprocentowaniem.

Konto osobiste

Published by:

konto-osobisteKonto osobiste jest typem rachunku bankowego, bieżącego przeznaczonego dla osób fizycznych. Konto osobiste umożliwia zarządzanie zgromadzonymi środkami przy pomocy przelewów, zleceń oraz kart płatniczych.

Leasing

Published by:

leasingLeasing jest to umowa, w ramach której jedna ze stron przekazuje drugiej prawo do korzystania z określonej rzeczy na okres zawarty w umowie oraz w zamian za ustalone ratalne opłaty. Osoba korzystająca z leasingu korzysta z tego typu umowy
przede wszystkim na niewielkim zaangażowaniu własnych środków, optymalizacji obciążeń podatkowych oraz możliwości rozliczenia podatku VAT. Continue reading

Kredyt samochodowy

Published by:

kredyty-samochodoweKredyt samochodowy to kredyt, którego celem jest zakup pojazdu. Pod pojęciem pojazd kryją się nie tylko samochody osobowe, ale także motocykle, motorowery, przyczepy kempingowe, skutery oraz łodzie motorowe.

Główną cechą kredytu samochodowego jest zabezpieczenie banku na kredytowany pojazd, w postaci zastawu rejestrowego, przewłaszczenia na zabezpieczenie lub jako depozyt karty pojazdu. Za sprawą zabezpieczenia, kredyty na samochody należą do niżej oprocentowanych.

Lokata strukturyzowana

Published by:

lokaty-strukturyzowaneJest to lokata opierająca się na inwestowaniu przez bank powierzonych przez klienta środków. Pieniądze zgromadzone na lokacie najczęściej inwestowane są w różne instrumenty finansowe, jak papiery wartościowe, indeksy giełdowe, waluty, a także częściowo w surowce czy metale szlachetne. Lokata strukturyzowana ze względu na swój charakter, bardzo często jest traktowana jako połączenie instrumentów oszczędnościowych i inwestycyjnych. Continue reading

Lokata progresywna

Published by:

lokaty-progresywneLokatą progresywną nazywamy lokatę, która oferuje nam możliwość dokonania dopłaty do zdeponowanej na początku kwoty, bez konieczności zawierania z bankiem kolejnej umowy lokacyjnej na nową lokatę. O wysokości dopłaty decyduje w większości bank w którym taka lokata została założona. Zaletą lokaty progresywnej jest wzrost oprocentowania wraz z wysokością zdeponowanego na niej wkładu finansowego.

Lokata rentierska

Published by:

Lokaty-rentierskieLokatą rentierską nazywana jest umowa zawarta pomiędzy klientem a bankiem, która dotyczy lokowania środków pieniężnych na długoterminowy okres, przy czym bank wypłaca swojemu klientowi pozyskane od wkładu odsetki w regularnych odstępach czasowych. Tego typu lokata jest świetnym rozwiązaniem dla osób, które chcą uzyskać systematyczne dochody ze zgromadzonych do tej pory oszczędności. Continue reading

Lokata dla dziecka

Published by:

lokaty-dla-dzieciLokaty dla dziecka są rozwiązaniem, które zapewnia pewną przyszłość finansową naszego dziecka w dorosłym już życiu. Lokaty tego typu charakteryzują się dużym poziomem bezpieczeństwa zgromadzonych na nich oszczędności. Dzięki zgromadzonym środkom dziecko po wejściu w dorosłe życie otrzymuje na starcie zabezpieczenie finansowe. Jest to lokata długoterminowa, która oferuje wysokie procentowanie.

Lokata w złoto

Published by:

lokaty-zlotoLokata w złoto jest lokowaniem środków w trwałe walory inwestycyjne, w szczególności jest to ważne w sytuacji narastających problemów gospodarczych na świecie. Lokata w złoto przynosi bezpieczne i opłacalne zyski, które charakteryzują się odpornością na rynkowe wahania oraz posiada wysoką płynność.